WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Pszenica zwyczajna ozima 2016
Pszenżyto ozime 2016
Żyto ozime 2016
Pszenica zwyczajna jara 2016
Jęczmień jary 2016
Owies zwyczajny jary 2016
Groch siewny 2016
Pszenica zwyczajna 2016 Pszenica ozima i jara 2016. Opóźniony termin siewu
Ziemniak 2016
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2017
Groch siewny 2017
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
BROSZURA LOZ na 2017r.
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych 2016